Partneři projektu

Mezi hlavní úkoly Rybářského sdružení České republiky patří udržení a posílení pozice našeho vysoce odborného a prosperujícího produkčního rybářství, adaptace na způsoby rybářského obhospodařování vod v souladu s jeho udržitelným rozvojem spolu s podmínkami životního prostředí, orientace na produkci nutričně i zdravotně hodnotných ryb a rybích výrobků s téměř organickým (biologicky čistým) charakterem.

Zjistit více o Rybářském sdružení

Univerzita vzdělává budoucí generace odborníků v zemědělství, lesnictví, ekonomii, zahradnictví, regionálním rozvoji, pedagogice a dalších. Vědci z Mendelovy univerzity se zabývají například ochranou životního prostředí, klimatickou změnou, udržitelností, vývojem léčiv, bezpečnými potravinami, chováním spotřebitelů, cirkulární ekonomikou a mnoha dalšími. Díky svému zaměření na ochranu životního prostředí, udržitelnost a zejména odbornost v oboru Rybářství a hydrobiologie se stala univerzita certifikační autoritou Udržitelného chovu ryb – UCHR.

Zjistit více o Mendelově univerzitě

V Albertu naleznete rybí produkty pod značkou Rybí trh. Pro zákazníky je tato značka zárukou udržitelného způsobu chovu ryb, původu a jejich kvality. V Albertu mají ryby od rybářů, kterým záleží na budoucnosti moří, jezer a řek. Ryby lovené a chované tak, aby jich v mořích, jezerech a řekách neubývalo. Všechny mořské ryby, které pod značkou Rybí trh najdete, mají certifikáty ASC nebo MSC nově naleznete také certifikované sladkovodní ryby, jako v prvním řetězci v České republice, právě s certifikací Udržitelného chovu ryb – UCHR. Výběrem ryb z udržitelných chovů pomáháme zachovat budoucnost rybí populace.

Zjistit více o Rybím trhu