Pro zájemce o certifikát

Pro koho je certifikace
určena?

Certifikaci udržitelného chovu ryb (UCHR) může získat registrovaný producent sladkovodních ryb v rybničním chovu v ČR.

Jaké jsou podmínky certifikace?

Podmínkou je splnění zásad vycházejících z metodiky auditního týmu MENDELU. Tyto metodické pokyny jsou k nahlédnutí v sekci ke stažení. Dodržování zásad a jejich následná kontrola ze strany auditního týmu MENDELU probíhá prostřednictvím každoročního auditu.

Obsah auditu zahrnuje kontrolu příslušné dokumentace spojenou s fyzickou návštěvou podniku. Časová náročnost auditu se odvíjí od velikosti podniku, přičemž zpravidla nepřesahuje délku jednoho pracovního dne. Po vyhodnocení auditního protokolu je sepsána závěrečná zpráva na jejíž základě vydá Rybářské sdružení ČR certifikát s platností jednoho roku.

Ke stažení

Desatero podrobně

Pojďte se i vy zapojit do projektu, který dává smysl a zároveň pomůže zvýšit povědomí spotřebitelů o českém rybníkářství a prodej našich tradičních sladkovodních ryb na domácím trhu.   

V případě zájmu o certifikaci nebo jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na:

+420 733 280 506 UCHR@mendelu.cz